APEX Medical Center ไม่หยุดนิ่งคัดสรรเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อการดูแลการลดน้ำหนัก ก้าวสู่สุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน คว้านวัตกรรม Allurion Gastric Balloon ปี 2023 แห่งแรกในประเทศไทย Allurion Program เป็น Weight Loss Program ฉีกกฎเดิมเดิม รูปแบบใหม่ ไม่ต้องผ่าตัด ไม่น่ากลัว สุดล้ำ คาดตอบโจทย์ผู้มีปัญหาน้ำหนักตัวเกินมากมากหรือผู้ประสบปัญหาลดน้ำหนักยาก

นำทีมโดยแพทย์หญิงนันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ ผู้ก่อตั้ง APEX Medical Center (ลำดับที่ 4 จากขวามือ) , นายแพทย์ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกนวัตกรรม ALLURION GASTRIC BALLOON (ลำดับที่ 2 จากขวามือ), แพทย์หญิงธนัชพร ลาภาธารกุล แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เอเพ็กซ์ เวลเนส (ลำดับที่ 4 จากซ้ายมือ), นายแพทย์สมบูรณ์ ไหวพริบ ศัลยแพทย์ตกแต่ง APEX Medical Center (ลำดับที่ 3 จากซ้ายมือ) ,คุณพีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ (ลำดับที่ 1 ขวามือ), คุณนาขวัญ รายนานนท์ (ลำดับที่ 3 จากขวามือ), คุณกรภัทร์ นิลประภา (ลำดับที่ 2 จากซ้ายมือ) และคุณญาดา พลางกูร (ลำดับที่ 1 จากซ้ายมือ) ณ บริเวณชั้น 3 APEX Medical Center เพลินจิต เมื่อเร็ว ๆ นี้