กรุงเทพฯ 31 กรกฎาคม 2566 – หลังจากงานทอดผ้าป่าทองคำที่วัดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ เสร็จสิ้นไปด้วยจำนวนศรัทธามหาชนที่หลั่งไหลมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น “โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ฯ” ก็ได้รับเสียงเรียกร้องจากประชาชนในภาคต่างๆให้ได้มีโอกาสถวายทองคำและเงินด้วยตนเอง เพื่อร่วมสร้างยอดฉัตรทองคำองค์พระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ได้รับเมตตาจากวัดคู่บ้านคู่เมืองทั้งจากภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ เมตตาจัดงานทอดผ้าป่าทองคำ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสทำบุญอย่างทั่วถึง โดยได้จัดพิธีทอดผ้าป่าทองคำไปแล้วที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ. เชียงใหม่ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จ.น่าน วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ. นครพนม โดยล่าสุดจะมีการจัดพิธีทอดผ้าป่าทองคำครั้งสุดท้าย ณ พระอุโบสถ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 11.00 น. โดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ สมเด็จพระราชาคณะรูปแรกในประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พำนักจำพรรษาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์รับบริจาคทองคำและเงินสดในวันเวลาดังกล่าว

ผู้ประสงค์จะร่วมบุญสร้างยอดฉัตรทองคำสามารถร่วมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 5073396596 ชื่อบัญชี “โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ฯ” ส่งสลิปการโอนพร้อมชื่อนามสกุลที่ไลน์มูลนิธิพุทธภูมิธรรม Line ID : @bbdf หรือกด ➡️ https://lin.ee/VDGS28X เพื่อคณะทำงานจะพริ้นท์รายชื่อผู้ร่วมบุญใส่กระดาษนำขึ้นปรัมพิธีอธิษฐานจิตในวันยกยอดฉัตรที่จะจัดขึ้นในวาระต่อไป สำหรับท่านที่ต้องการลดหย่อนภาษีสามารถโอนด้วยการแสกน QR Code – E Donation ของโครงการนี้ ข้อมูลจะส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบันทึกโดยอัตโนมัติ โดยท่านไม่ต้องขอใบอนุโมทนาบัตร สอบถามเพิ่มเติม 086 982 2915

เหตุของการบูรณะองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จังหวัดน่าน อายุกาล 670 ปี เนื่องจากมีความชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา และผลจากแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผ่านมา ทางวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จึงได้ร่วมกับจังหวัดน่าน, มูลนิธิพุทธภูมิธรรม และพุทธศาสนิกชนดำเนินงานโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งโดยได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรแล้ว โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารรับเป็นประธานโครงการฯ

สำหรับปลียอดฉัตรทองคำจะใช้ตามแบบโบราณเดิม ซึ่งช่างได้แกะแบบออกมาแล้วจะใช้ทองคำ 12 กิโลกรัม จึงขอเชิญศรัทธาสาธุชนร่วมบริจาคทองคำเพื่อหลอมรวมเป็นปลียอดฉัตรทองคำประดับยอดพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ซึ่งเป็นการบูรณะครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ 100ปี เพื่อเป็นถาวรวัตถุ ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ศรัทธาสาธุชน พุทธศาสนาทั่วโลก

สำหรับอานิสงส์ในการ บริจาคทองคำ หุ้มพระเจดีย์ด้วยจิตศรัทธา ย่อมได้ชื่อว่าได้บำเพ็ญบุญใหญ่มหาศาล บุญนี้ประกอบขึ้นเพื่อถวายแก่บุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็คือ เพื่อถวายแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า การนำทองคำไปหุ้มฉัตรยอดพระมหาเจดีย์นี้เป็นบุญใหญ่ เปี่ยมไปด้วยจิตศรัทธาและกตเวทิตาธรรมทำให้กุศลนั้นยิ่งใหญ่และยืนยาว วัตถุทานที่ใช้ทำบุญคือทองคำอันเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่มีคุณค่าสูงยิ่ง โดยพระสปริวารฉัตตทายกว่า“…ผู้ใดถวายฉัตรอันประดับแล้วเป็นที่รื่นรมย์ใจนี้ ด้วยความเลื่อมใสแห่งจิตนั้น ผู้นั้นจะไม่ไปสู่ทฺวคติเลย จักได้เสวยเทวรัชสมบัติในเทวดา ๓ ครั้ง จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ๓๒ ครั้งในแสนกัลป์ ผู้นั้นจักเป็นโอรสผู้รับมรดกในธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้น กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว จักเป็นผู้ไม่มีอาสวะนิพพาน…” จะเป็นผู้ที่มีผิวพรรณผ่องใส จิตใจเบิกบาน สุขภาพแข็งแรง มีโภคะมาก เป็นที่นับหน้าถือตา ได้รับการยกย่อง เป็นผู้มีบริวารมาก เป็นผู้มีอำนาจ เป็นใหญ่เป็นโต ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง หากละโลกนี้แล้วจะมีสุคติเป็นที่ไป