วันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.-เวลา 11.00 น. ถวายผ้าป่าทองคำ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ) ประธานฝ่ายสงฆ์

🌻ในนามวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ขออนุโมทนาบุญกุศลกับพุทธบริษัททุกท่าน ได้มาถวายทองคำร่วมสร้างยอดฉัตรพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง พระมหาธาตุเจ้าคู่บ้านคู่เมืองนครน่าน
🌻 เมื่อปีพุทธศักราช 2564 ช่อดอกยอดพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ซึ่งได้หักเสียหาย เมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวที่ผ่านมา
🌻ในกาลครั้งนี้ จึงมีดำริฯ บูรณะปฏิสังขรณ์ เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้บนยอดพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง คู่บ้านคู่เมืองนครน่าน ตลอดกาลนาน (ถอดแบบจากยอดฉัตรเดิม)

  • ยอดฉัตรเดิมเป็นเนื้อเงิน ครั้งนี้เนื้อทองคำ
  • ยอดฉัตรที่สร้างครั้งนี้ ทำด้วยทองคำ 12 กิโลกรัม
  • ประดับแก้วโบราณ(แก้วน้ำสา) จำนวน 9 ลูก
  • ความสูง ประมาณ 5 เมตร พร้อมอัญมณี เพชร รัตนชาติ ประดับยอดฉัตรพระมหาธาตุเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชา
    🙏 ด้วยอานิสงส์ของการถวายดอกไม้ทองคำบนยอดฉัตร ส่งผลให้ใจสว่าง ใจสะอาด ใจสงบ ใจเป็นสุขสดชื่น อบอุ่นใจ ได้รับการเคารพยกย่อง เกิดในตระกูลสูง มีสง่าราศี ผิวพรรณงามเปล่งปลั่งประดุจดั่งทองคำ
    บริบูรณ์มั่งคั่งทุกๆด้าน สุขภาพกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน เมื่อละโลกจะเดินทางสู่แดนแห่งสุขาวดีวยุหภพ