กรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายภาคเอกชนมากกว่า 30 องค์กร ขอเชิญชมการแสดงม่านน้ำพุอันตระการตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในชื่อชุดการแสดง “ม่านน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ แม่แห่งแผ่นดิน” ระหว่าง 11 – 31 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานเบญจสิริ

การแสดง “ม่านน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ แม่แห่งแผ่นดิน” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม นี้ เนื้อหาการจัดแสดงถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจต่างๆ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน และพลาดไม่ได้ ที่ปวงชนชาวไทยจะได้ชื่นชมพระบารมีผ่านพระฉายาลักษณ์ในการแสดงม่านน้ำพุในครั้งนี้

โดยในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม นี้ จะเริ่มการแสดงเป็นวันแรก ได้รับเกียรติจากศิลปิน ได้แก่ คุณอู๋-ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, คุณสปาย-ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์, คุณตุ๊ก-วิยะดา โกมารกุล ณ นคร, คุณกิต-กิตตินันท์ ชินสำราญ, อี๊ฟ-พุทธิดา ศิระฉายา, คุณบิลลี่ โอแกน, คุณคิงส์-พิเชษฐ์ บัวขำ, คุณแก้ม-วิชญาณี เปียกลิ่น

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมการแสดงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 สิงหาคม 2566 วันละ 3 รอบ เวลา 19:00 น., 20:00 น. และ 21:00 น. ณ อุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท สามารถเดินทางมาอุทยานเบญจสิริด้วยรถไฟฟ้า สถานีพร้อมพงษ์