คุณค่าของศิลปะอยู่ที่ประโยชน์

ช่วยขจัดความโฉดความฉ้อฉล

ยกระดับวิญญาณความเป็นคนเห็นแก่ตน

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

บรอนซ์สยามไฟน์ อาร์ตในฐานะผู้ผลิตวัตถุดิบบรอนซ์ และทองเหลือง อันเป็นวัสดุหลักในงานด้านผลิตชิ้นงานพุทธศิลป์ และงานศิลปะมานานกว่า 20 ปี ภายใต้แบรนด์ ‘บรอนซ์สยาม’ ได้มีดำริในการเปิด ‘โครงการพุทธศิลป์เพื่อสังคม’ ด้วยมุมมองจากศิลปินในอดีตจนถึงปัจจุบัน กับหลักคิดที่ว่างานศิลปะนั้นถูกรังสรรค์มาเพื่อรับใช้สังคม มาตั้งแต่โบราณกาล

ในปี 2566 นี้ บรอนซ์สยามไฟน์ อาร์ต ได้นำเสนอ 2 ผลงานพุทธศิลป์ทรงคุณค่า ได้แก่ พระพุทธมหาสตินุสรณ์ และ พระไภษัชยคุรุไวยฑูรย์ ซึ่งออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานโดย อ.วัชระ กว้างไชย์ อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นำเสนอสู่สาธารณะ เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สนับสนุน 4 องค์กรการกุศล เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่วงการศิลปะ และศิลปิน เพื่อส่งต่อคุณค่าคืนให้แก่สังคม

สันติ สุพล ผู้บริหาร บริษัท บรอนซ์สยาม ไฟน์อาร์ต จำกัด กล่าวว่า “แรกเริ่มนั้นทางบริษัท เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ คือ เนื้อบรอนซ์ เพื่อนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ งานพุทธศิลป์ และ พระพุทธรูป เราได้มีโอกาสรังสรรค์งานระดับใหญ่ อาทิ อนุสาวรีย์ พระพุทธรูป และงานศิลปะต่างๆมากมาย และด้วยเรามีหลักยึดและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงมีความคิดที่อยากจะสร้างโครงการเพื่อสังคม จึงได้เปิดโครงการพุทธศิลป์เพื่อสังคม ขึ้นมา โดยโครงการแรก ผมได้จัดแบ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุน 4 องค์กรการกุศล ได้แก่ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ มูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์ เพื่อส่งเสริมผลงานของศิลปินพิการ มูลนิธิเพื่อเพื่อนมูลนิธิ และสมทบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาขาดแคลน ในภาควิชาพุทธศิลปกรรม หลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น ทั้งนี้จากจุดกำเนิดเมื่อสี่ปีที่แล้วที่เรารอเริ่มโครงการอาสาศิลป์ เพื่อให้การสนับสนุนศิลปินจิตอาสา จนมาสู่โครงการพุทธศิลป์เพื่อสังคม ในปัจจุบัน และได้รับความไว้วางใจจาก อาจารย์วัชระ กว้างไชย์ อาจารย์สอนงานพุทธศิลป์แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รังสรรค์ 2 ผลงานพุทธศิลป์ที่งดงามยิ่งมาเข้าร่วมในโครงการ ได้แก่ คือ พระพุทธมหาสตินุสรณ์ และ พระไภษัชยคุรุไวยฑูรย์ จึงขอฝากผลงานพุทธศิลป์เพื่อสังคมอันทรงคุณค่านี้ ให้ทุกท่านด้วยนะครับ เพราะนอกจากจะได้รับผลงานทรงคุณค่าอันประณีตแล้วยังได้มีโอกาสร่วมสนับสนุน 4 โครงการการกุศลอีกด้วย”

สำหรับอาจารย์วัชระ กว้างไชย์ ศิลปินผู้ออกแบบผลงานในครั้งนี้ ได้กล่าวว่า “เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เราได้นำผลงานจริงมาจัดแสดง ในงานนิทรรศการพุทธศิลปกรรม โดยได้รับการตอบรับที่ดีมากๆ ทั้งงาน พระพุทธมหาสตินุสรณ์ ซึ่งเป็นการนำเสนอปริศนาธรรม แฝงไว้ด้วยคติธรรมอุปกิเลศ 16 คือ เครื่องเตือนใจที่ทำให้มนุษย์เศร้าหมอง และ พระไภษัชยคุรุไวยฑูรย์ พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นครูทางการแพทย์ ปกปักษ์รักษาความเจ็บป่วย โดย 2 ผมนำผลงานทั้งสองนี้ร่วมในโครงการพุทธศิลป์เพื่อสังคม ซึ่งบริษัท บรอนซ์สยามไฟน์ อาร์ต จัดทำขึ้น สุดท้ายนี้ผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่ชื่นชอบงานพุทธศิลป์ได้มาชมและให้การสนับสนุนผลงาน เพื่อที่โครงการดีๆในครั้งนี้จะได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้ส่งมอบทุนจากการจำหน่ายเพื่อสนับสนุนภาพกิจทางการกุศลไปด้วยกันครับ”

เพราะงานศิลปะกับสังคมอยู่ในสถานะเกื้อกูลและส่งเสริมกันมาตลอดชั่วกาลนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ การจุดประเด็นเพื่อนำเสนอการรังสรรค์งานศิลป์จึงเป็นเรื่องที่สังคมควรให้ความสนใจและช่วยกันสร้าง สังคมแห่งศิลปะเพื่อการนำมาสนับสนุนหรือส่งเสริมการทำงานของภาคสังคม อันจะเป็นสังคมแห่งการเกื้อกูล โดยศิลปินจะเป็นผู้มีบทบาท ในการขับเคลื่อน พร้อมกับองค์กรเอกชนที่จะให้การสนับสนุนไปจนจบกระบวนเพื่อให้สำเร็จในมิติด้านศิลปะเพื่อรับใช้สังคมอย่างแท้จริง

          ผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมผลงานทรงคุณค่า พระพุทธมหาสตินุสรณ์ และพระไภษัชยคุรุ ได้ที่ทุกช่องทางของ บรอนซ์สยาม ได้แก่ FB Page :Bronzesiam Art Gallery หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่ม โทร. 098 825 0585 และ 061 745 2595 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการพุทธศิลป์เพื่อสังคม สุรศักดิ์ สีลูกวัด 02 418 2885/098 263 8694 จารุวรรณ เวชตระกูล 063 362 8955