อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ส่งมอบโลหิตจากการบริจาคในกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 30 โดยยอดจำนวนรวมโลหิตจากทุกกิจกรรมทั้งสิ้น 1,900,000 ซีซี ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา และ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ และ นายอนันต์  รัตนมั่นคง Vice President of Food and Beverage Services Group ร้านกาแฟพันธุ์ไทย เป็นตัวแทนในการส่งมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา รวมทั้งสำรองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ชั้น 2 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ โดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) และ ร้านกาแฟพันธุ์ไทย ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มให้กับผู้มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม Blood Donation ครั้งต่อไป กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น. ณ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-232-1976