วัดแก้วฟ้า อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จัดพิธีงานบุญใหญ่ฉลองอายุวัฒนมงคล ครบรอบ ๖๐ ปี  เจ้าคุณพระโสภณรัตนาภรณ์ พระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีตัดกรรม โดยการ “เพ่งกสิณไฟ” หนึ่งเดียวในโลก เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้า ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยในช่วงเช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศล รับทักษิณานุปทาน และถวายภัตตาหารเช้า โดยได้รับความเมตตาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรฯ มาเป็นประธานในพิธี จากนั้นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระโสภณรัตนาภรณ์ พร้อมถวายเพลพระสงฆ์

ส่วนช่วงบ่ายมี พิธีบวงสรวง เทพเทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั้ง 16 ห้องชั้นฟ้า 15 พื้นดิน 14 กรุงบาดาล 21 แห่งแม่พระธรณี ท้าวจตุมหาราชทั้ง 4 เหล่านาคา พญานาคราช ทั้ง 14 หัวเมือง หัววัง แห่งกรุงบาดาล ดวงพระวิญญาณ บูรพกษัตราธิราชเจ้า ทุกๆ พระองค์ พระสยามเทวาธิราชเจ้า ดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระไชยราชาธิราชเจ้า ดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าแก้วฟ้า ดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ดวงพระวิญญาณ อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้า เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าวัดเจ้าวา ให้ลงมาประสิทธิ์ประสาท พระพรชัย อภิบาลบำรุงรักษา ทำพิธีโดย อาจารย์พิเชษฐ์ ตะกรุดทอง ( มหาพิเชษฐ์)

จากนั้นมีพิธีเททอง หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อโอภาสี ขนาดเท่าองค์จริง โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประทุมวนาราม เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส และเป็นประธานเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อโอภาสี โดยมีเจ้าภาพอุปถัมภ์ คุณแม่บุญศรี คุณนุศรา เกตุจุฑารัตน์ พร้อมครอบครัว ถวายเงินทำบุญ 100,000 บาท พร้อมด้วยท่านสาธุชนทุกคนทุกท่าน ร่วมบุญกันอย่างคับคั่ง อนุโมทนาสาธุบุญสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านเทอญ