โครงการรักแผ่นดิน โดย ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธานจัดงานมอบ รางวัลศรีแผ่นดิน  “นารายณ์ทอง”  ประจำปี ๒๕๖๖โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นพุทธมามะกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงมีจริยวัตรอันงดงามในทศพิธราชธรรม พระองค์ทรงเป็นที่รัก เคารพและเทิดทูนโดยพระองค์นั้นทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาติไทยได้อยู่อย่างสงบสุข ดังนั้นเราจึงควรที่จะตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม เป็นคนที่มีคุณธรรม มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สมัครสมานสามัคคีกัน และบุคคลที่ครองตนเป็นเมืองพลดี ด้วยการนำชีวิตและครองครัวตนไปสู่ความเจริญความสุข และเป็นพลเมืองที่สร้างสรรค์ในสังคม ด้วยการประพฤติต่างๆ ตามที่ปฏิบัติได้ ก็เรียกว่าเป็น “คนครองเรือนที่ เลิศล้ำ” หรือ กล่าวง่าย ๆ ว่า คนๆนั้นมีลักษณะเป็น”ต้นแบบคนดี ที่น่าเชื่อถือในสังคม” สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต“คนดี ทำดี”ที่เป็น“ต้นแบบ”

ด้วยเหตุนี้ ทางคณะกรรมการจัดงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ รางวัลศรีแผ่นดิน  “นารายณ์ทอง”  ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจแก่ผู้รับรางวัลและองค์กรสืบไป  งานนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกจิตตสักก์ เจริญสมบัติที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติและ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ โฆษกกระทรวงกลาโหม​ ประธานมอบรางวัล

โดยมีคนบันเทิงเข้ารับตามสาขาต่างๆ ดังนี้ รางวัล นารายณ์ทองสาขาการแสดงและละครดีเด่น  ได้แก่ อินทัช เหลียวรักวงศ์นักแสดงจากละคร “ดอนบ้านดอย ปอยบ้านทุ่ง” ช่อง ไทยรัฐทีวี, ฮาย ชุติมานักแสดงจากละคร “ดอนบ้านดอย ปอยบ้านทุ่ง” ช่อง ไทยรัฐทีวี, โจ-กวินพัฒน์  ธนาหิรัญศิลป์จากละคร “พี่พระเอกกับเด็กหมาในกอง” ช่อง 3HD, นีน-ชัชชญา สำเริงราชย์นักแสดงจากละคร “ฟางเล่นไฟ”  ช่อง MONO MAX, วิน-ธนัท วนัฐพงศ์ นักแสดงจากละคร “ฟางเล่นไฟ”  ช่อง MONO MAX

สาขา เยาวชนดีเด่น ได้แก่ เล้ง-ณัฐพล นิลดอนหวาย และไมค์-ปฏิพัทธ์ ตรีคุณาจากซีรีส์วาย “Youngboyนายมัธยมกับผ้าแดง” และศิลปินไอดอลวง Wisdom Idol

นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัล ปูชนียบุคคลไทย สาขา ผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น ได้แก่ ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการบริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด และ สาขา สื่อสารมวลชนดีเด่น ได้แก่ เอก-นนทกฤช กลมกล่อม ผู้ประกาศข่าวช่อง MONO29  ณ  สโมสร กรมประชาสัมพันธ์(ซอยอารีย์สัมพันธ์) ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ