อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธทั่วไทย ประจำปี พศ.  ๒๕๖๖-๒๕๖๗  เพื่อรณรงค์การท่องเที่ยวพุทธสถาน สถานธรรม และความเชื่อ  เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ สืบไป

ในการนี้คณะอนุกรรมการฯ และ กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกศิลปิน ดารา และนักแสดงที่มีจิตศรัทธาและภาพลักษณ์ที่ดี ร่วมเป็น“ทูตการท่องเที่ยววิถีพุทธทั่วไทย” ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗  ปฏิบัติหน้าที่เชิญชวนประชาชนและชาวต่างชาติ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ ทางวัดและพุทธสถานต่างๆ ทั่วไทย 

โดยได้รับเกียรติจาก นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานในงานดร.รุ่งทิพย์ ส่องพราย ประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ และ ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการกิจกรรมฯ มจร.

 งานนี้มีเหล่าศิลปินดารานักแสดงเข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตรแต่งตั้งเป็น “ทูตการท่องเที่ยววิถีพุทธทั่วไทย” ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ได้แก่ น้องเหนือ-ดิสรยา เตชะไพบูลย์ และ มันนี่-กิจจำนง จำนงกิจนักแสดงจากละคร “สองทระนง” ช่อง 7HD โดยมี ดร.ปภัสรา เตชะไพบูลย์ ผู้จัดละคร “สองทระนง” ช่อง 7HD มาให้กำลังใจสองนักแสดงด้วย

นอกจากนี้ยังมีเล้ง-ณัฐพล นิลดอนหวาย กับ ไมค์-ปฏิพัทธ์ ตรีคุณาพิธีกร และนักแสดงจากซีรีส์วายเรื่อง “Youngboyนายมัธยมกับผ้าแดง” เฟรม-ฤทธิ์ชนนท์ ศรีประสิทธิ์เดชาและ ทีม-ธัชนนท์ ทองเภ้านักแสดงจากซีรีส์วายส่งเสริมกีฬาเรื่อง “Twins The Series สลับรัก นักลูกยาง” ช่อง 3HD, ศิลปินไอดอลวง Wisdom Idol, อลิศ ธนัชศลักษณ์และฟิวส์-กิติกร โพธิ์ปีโดยเข้ารับ ณ หอประชุมชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม