“มาตาลดา” ช่อง 3 ละครถ่ายทอดพลังบวกแห่งปี รับมอบประกาศนียบัตรจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

“มาตาลดา” ช่อง 3 ละครไทยที่สร้างความอบอุ่นหัวใจให้แก่สถาบันครอบครัว ถ่ายทอดพลังบวกให้แก่ผู้ชม สะท้อนสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตผ่านตัวละครได้อย่างน่าประทับใจ ด้วยเหตุนี้ “ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)” นำโดย “รศ.น…

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ