การประชุมเยาวชนผู้นำโลก Global Youth Leadership Summit 2022

เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน 2565 ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถ.วิภาวดีรังสิต Global Youth Parliament ร่วมกับ ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธาน UNPKFC ร่วมจัด ประชุมสุดยอดเยาวชนระดับนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการมีส่วนร่วมด้านการพัฒ…

UNPKFC ผนึกกำลัง ร่วมกับ Idol Exchage เตรียมดัน Solf Power Actions ให้โดดเด่นในสายตาชาวโลก ในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการเผยแพร่วัฒนธรรมสันติภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในทศวรรษแห่งการลงมือทำ

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 17.00 น. บริเวณลานอเวนิวโซน A ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์(MBK CENTER) ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธาน UNPKFC และ คุณกุ้ง-ศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์ ซีอีโอแห่ง Idol Exchange บันทึกข้อตกลง ลงนามให้ความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยก…

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ