พาณิชย์ชวนชมพลังสร้างสรรค์งานออกแบบไทยในนิทรรศการ DEmark Show 2023 อวดโฉมงานดีไซน์จากทั่วประเทศที่สมัครรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมปี 2566 พร้อมดันสู่สากล

กรุงเทพฯ – 12 มิถุนายน 2566: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าส่งเสริมผลงานออกแบบไทยสู่สากลต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 จัดประกวดรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมDesign Excellence Award (DEmark) ภายใต้แนวคิด “Brave The Wave of Creation คลื่นพลังสร้างสรรค์งานดีไซน์ไทย” ล่าสุดจัดนิทรรศการ “DEmark Show  2023” ณ เจริญนคร ฮอลล์ชั้น M ไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 12- 18 มิถุนายน 2566 เพื่อแสดงผลงานการออกแบบจากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 572 ผลงาน ประกาศศักยภาพการออกแบบไทยในเวทีโลกด้วยการออกแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติด้วยความคิดสร้างสรรค์ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก พร้อมเปิดตัวสาขาการประกวดใหม่ กลุ่มผลงานออกแบบระบบ บริการและแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้สอดรับกับเทรนด์ของธุรกิจยุคใหม่ที่มีการสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมบริการดิจิทัลที่ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้ใช้งานและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ธุรกิจ พร้อมต่อยอดผลงานเข้าสู่เวทีประกวดระดับโลกต่อไป 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า  ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีนโยบายส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” นำความต้องการในยุควิถีใหม่มาเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก และความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ของไทยด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับในสากล รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดสินค้า และบริการของไทยให้เติบโตในตลาดต่างประเทศได้

รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม หรือ รางวัล DEmark ถือเป็นอีกหนึ่งการดำเนินการสำคัญของกรมฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16  เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ Creative Industry ให้เป็นอุตสาหกรรมสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้ธุรกิจของไทยสามารถยืนอยู่ในเวทีโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

โดยทุกปี รางวัล DEmark จะมีการเฟ้นหาสินค้าที่มีการออกแบบที่โดดเด่น ส่งต่อไปสู่รางวัล Good Design Award หรือ G-mark รางวัลการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย
ในระดับสากล จัดโดย Japan Institute of Design Promotion (JDP) พันธมิตรที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอด  โดยผลการดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2008 – 2022 รวมระยะเวลา 15 ปี มีบริษัทที่ได้รับรางวัล DEmark รวม 1,081 รางวัล (783 บริษัท/ราย) และบริษัทที่ ได้รับรางวัล G-mark รวม 503 รางวัล (368 บริษัท/ราย)

นางสาวประอรนุช ประนุช  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวว่า  รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม หรือ Design Excellence Award (DEmark) ได้ริเริ่มขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกแบบสินค้าของไทย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ ยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก
สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบสินค้า ที่มีความสวยงาม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประโยชน์ใช้สอย มีความเป็นนวัตกรรม และคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมในประเทศต่อไป”

รางวัล DEmark 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Brave The Wave of Creation คลื่นพลังสร้างสรรค์ งานดีไซน์ไทย” เปิดรับสมัครนักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566  โดยในปีนี้ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากนักออกแบบไทยและผู้ประกอบการ มีผลงานออกแบบของผู้ประกอบการ และนักสร้างสรรค์ทั่วประเทศส่งเข้าร่วมโครงการถึง
686 รายการ ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นเข้าร่วมจัดนิทรรศการ DEmark Show 2023  ระหว่างวันที่ 12 – 18  มิถุนายน 2566 ณ ไอคอนสยาม  572 รายการ  ครอบคลุม 7 ประเภทอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในเวทีโลก ได้แก่

(1)    กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process/ Industrial Craft) 90 รายการ

(2)    กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น (Gift & Decorative Items/ Household Items/ Creative & Innovative Fashion/ Apparel/ Jewelry/ Textile/ etc.)  211 รายการ

(3)    กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล (Home Appliances/ Equipment and Facilities for Office/ Digital Appliances/Equipment /IoT / etc.) 36 รายการ

(4)    กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) 67  รายการ                      

(5)    กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์ (Font/ Graphic on Surface/ Digital Media/ Identity Design/ Illustration/ Character/ Digital Art)  103 รายการ                                               

(6)    กลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน ที่เกี่ยวข้องกับ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า พื้นที่ทํางานร่วมกัน อาคารชุด (Hotel/ Restaurant/ Cafe/ Retail Shop/ Co-Working Space/Condominium Project) 26 รายการ     

(7)    กลุ่มผลงานออกแบบระบบบริการและแพลตฟอร์มดิจิทัล (Systems, Services, Digital Platform, Online Interface Design, Apps for Smartphones and Tablets, Website) 39 รายการ

                    ภายในพิธีเปิดงาน DEmark Show 2023 ในวันนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ในการสนับสนุนพื้นที่ในการจัดการพิจารณาตัดสินและการจัดแสดงนิทรรศการ DEmark 2023 และได้รับ เกียรติจาก คุณปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้บริหารไอคอนคราฟต์ บริษัท ไอคอน สยาม จำกัด กล่าวต้อนรับ  ภายในงานยังมีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการพิเศษรวบรวมผลงานออกแบบจาก DEmark ที่ไปคว้ารางวัล Good Design Award (G-Mark) จากประเทศญี่ปุ่น ในปีที่ผ่านมา จำนวน 18 ผลงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานออกแบบของไทยที่ประสบความสำเร็จในระดับสากล

                    นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาด้านการออกแบบจากวิทยากรและนักออกแบบ 4 ราย ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในฐานะกรรมการ นักออกแบบ และที่ได้รับรางวัล DEmark เพื่อสร้างบันดาลใจในการ
ใช้การออกแบบเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในหัวข้อ “Brave The Wave of Creation : คลื่นพลังสร้างสรรค์ ดีไซน์ไทย” ได้แก่

1.   ผศ. เอกรัตน์ วงศ์จริต กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์บริษัท คราฟแฟคเตอร์ (ไทยแลนด์) มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเทรนด์การออกแบบในตลาดสากลในมุมมองของคณะกรรมการรางวัล DEmark

2.   นายธีรนพ หวังศิลปคุณ นักออกแบบและผู้ก่อตั้ง บริษัท ทีนพ ดีไซน์ จำกัด เจ้าของรางวัล Good Design Award 2022: BEST 100 จะมาถ่ายทอดมุมมองในการพัฒนางานแบบให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล

3.   น.ส.ณัชชา โรจน์วิโรจน์ ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบผลิตภัณฑ์บริษัท บลิกซ์พ็อพ จำกัดเจ้าของรางวัลพิเศษ DEmark Grand Prix เมื่อปี 2022 จะมาถ่ายทอดมุมมองแนวคิดของการออกแบบเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4.   คุณ Akiko Watanabe จาก Japan Institute of Design Promotion      มาถ่ายทอดมุมมองในสายตานานาชาติต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลต่ออุตสาหกรรมการออกแบบในญี่ปุ่นและตลาดสากล

สำหรับผู้ได้รับรางวัล DEmark 2023 จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ  ได้สิทธิในการผ่านเข้ารอบ 2 ของการประกวดรางวัล Good Design Award ประเทศญี่ปุ่นโดยทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถใช้โลโก้ DEmark ในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์รวมทั้งได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศผ่านการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ และการจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดใน 7 สาขา จะได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award หรือรางวัล PM Award ประเภท Best Design จากนายกรัฐมนตรี

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชม นิทรรศการ“DEmark Show  2023”ได้ตั้งแต่ วันที่  12  –  18 มิถุนายน 2566 ณ ไอคอนสยาม  โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 4 โซน ดังนี้

ชั้น M โซน Charoennakorn Hall จัดแสดงผลงาน Furniture Interior Design

ชั้น 1 โซน Rassada Hall จัดแสดงผลงาน Graphic Design, Industrial & Digital Appliances

ชั้น 3 โซน Wattana Hall จัดแสดงผลงาน Lifestyle & Fashion, Packaging, System , Service and Digital Platform

ชั้น 4 โซน ICONCRAFT จัดแสดงผลงาน Lifestyle & Fashion

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th สายด่วนการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169 หรือ ผ่านทาง Facebook page: DEmark Thailand เว็บไซต์ www.demarkaward.net หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร 061- 032 6594, 082-954 5965 หรือ 02-507 8278  Email: demark@demarkaward.net