28 กันยายน 2564 – สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ โดยคุณณิชาภา สิงห์ณรงค์ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดพิธีมอบรางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 “เกียรติคุณของแผ่นดินเยาวชนคนสร้างชาติ” เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันเสาร์ ที่ 18 กันยายน 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีคนบันเทิงที่เป็นเยาวชน และผู้สร้างสรรค์พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล ภายใต้โครงการ “เยาวชนคิดดี ทำดี มีคุณธรรม ส่งเสริมศาสนา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสังคม” ดังรายชื่อต่อไปนี้

สาขาศิลปินผู้เป็นต้นแบบดีเด่นแก่เยาวชน

  • ศิลปินวง 4MIX
  • ศิลปินวง WISDOM
  • ศิลปินวง SKYLIZE
  • เด็กหญิงชนัญญา เลิศวัฒนามงคล (Khaimoog CNY)
  • นักแสดงจากซีรีส์ ครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน (Lovearea)
  • นายกษม กาญจนวัฒนา (เจมส์ นักแสดงจากค่าย Star Hunter Entertainment)
  • นายเจษฎากร บัณฑิต (เจ็ท นักแสดงจากค่าย Star Hunter Entertainment)

โดยในการนี้ คุณศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์ ผู้บริหาร Idol Exchange เองก็ได้รับรางวัลสาขาองค์กรผู้สนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชน


นอกจากนี้ คุณพงศ์จักร พิษฐานพร หรือครูเอ๊ะ Music Director แห่ง BNK48 ก็ได้รับรางวัลในสาขาผู้สร้างสรรค์พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เช่นกัน

Newsborn ขอแสดงความยินดีและขอเป็นกำลังใจแก่ทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยครับ