กระแสตอบรับดีเกินคาดไปเรียบร้อย สำหรับงานแถลงข่าว สเต็ปกล้าท้าฝัน one and only  โดย บริษัท อาร์ท้อป มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด  ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย เปิดห้องสุดหรู ณ  แกรนด์สินธร ชั้น 2 โรงแรมสินธรเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร เริ่มตั้งแต่สื่อมวลชน และแขกผุ้มีเกียรติหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐบาลและและเอกชน  เดินทางมาร่วมงานในช่วงเช้ากันคับคั่ง จนห้องขนาดใหญ่เล็กไปถนัดตา

เมื่อถึงเวลาอันสมควร พิธีกรมากความสามารถ เวฟ คูเป่ยจง กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ชม ตัวอย่างของ  ภาพยนตร์ “สเต็ปกล้าท้าฝัน one and only” หลังจากตัวอย่างจบลงพร้อมเสียงตบมือ พร้อมทั้งเรียนเชิญผู้บริหารจาก บริษัท อาร์ท๊อป มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด คุณจาง ตง  กล่าวเปิดงาน ต่อด้วยผู้กำกับ คุณ ต้า เผิง ผู้กำกับ ในฐานะตัวแทนจากทีมผู้สร้างภาพยนตร์  กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานวันนี้ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน ตลอดจนพันธมิตรและผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของบริษัท อาทิ คุณกิตติพงษ์  ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการภูมิภาคกลาง การท่องเที่ยวประเทศไทย ,  คุณเพ็ญโสม เลิศสิทธิชัย รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, คุณบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการทองเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คุณวรรณสิริ โมรากุล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ดร.อภิขาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี , คุณเชาซ์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้, คณะผู้บริหารจาก บริษัท  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  คุณวิศรุต พูลวรลักษณ์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด, คุณวิชัย กุลธวัชชัย   ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, คณะผู้บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด  ศูนย์การค้า สยามพารากอน คุณสรัลธร อัศเวศน์ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, คุณธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามพารากอน, บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ, คุณปาจารีย์ พานิชชีวะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน, คุณพิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, ผู้บริหาร บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ห้างสรรพสินค้า Central World , คุณฉัตรทิพย์ ภมรสูต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด  คุณสุพรรณิการ์  เจียจันทร์พงษ์   ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และจัดจำหน่าย,  คุณ Kelvin Yau ประธานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรองประธานฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ คุณผ่านศึก ธงรบ  ผู้อำนวยการอ้ายฉีอี้ ประจำประเทศไทย และคุณตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทซียู นิเทด เอ็กซ์เทนชั่น จำกัด   ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดี เชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพทั้ง 2 ประเทศ ไทยและจีน ผ่านสื่อกลางอุตสาหกรรมบันเทิงมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ก่อนจะไปเปิดตัวนักแสดงนำอย่าง คุณหวังอี้ป๋อ มาร่วมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันบนเวที ก่อนจะตบเท้ายในช่วงเวลาที่ทำคนรอคอยเชิญผู้บริหารจากไทย และผู้อำนวยการสร้างจีน ผู้กำกับ และ นักแสดงนำ หวังอี้ป๋อ ภาพยนตร์ “สเต็ปกล้าท้าฝัน one and only” สัมภาษณ์พูดคุย บนเวที ก่อนจะจบงานพิธีกรกล่าวขอบคุณและแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่าน