การจัดงานประกาศผลรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ รางวัล “พิฆเนศวร” ครั้งที่ ๑๒ จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) โดย ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธาน สว.นท และ ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร รองประธานสว.นท ร่วมเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างมาตรฐานและความเชื่อถือให้เกิดขึ้นต่อคุณภาพของวิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ไทย ในสายตานานาประเทศ


ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นบุคลากรผู้ผลิตสื่อรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ และการผลิตภาพยนตร์ไทย รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนในการผลิตสื่อรายการวิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ รวมทั้งนักศึกษาในสถาบันที่มีการสอนด้านวิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์เกิดขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องชมเชย สนับสนุนที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่จะเกิดการแข่งขันสร้างผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างสรรค์มีคุณค่าทางศิลปะบันเทิงตรงตามความต้องการและโอกาสของวงการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทย ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่สร้างสรรค์ผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี จึงได้จัดโครงการงานประกาศผล รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ-ภาพยนตร์แห่งชาติ รางวัล “พิฆเนศวร” ประจำปี ๒๕๖๗ รางวัลประทาน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และประกาศเกียรติบัตรโดย พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ แก่บุคคลและองค์กรเพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจสำหรับตัวเองและผู้เกี่ยวข้องต่อไป โดยมี ณัฐพงส์ พ่อธานี นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง “ตำนานหน้ากากผีตาโขน” เป็นผู้เชิญรางวัล พิธีมอบ ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้เข้ารับรางวัลพิฆเนศวร ประจำปี ๒๕๖๗
ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. สาขา ผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น ได้แก่ ดร.เกียรติศักดิ์ ณ ลำปาง นักวิชาการ ศาสนาและจิตวิญญาณ สถาบัน UMkC. วิทยาเขต นครเวียงจันทร์
 2. สาขา นักธุรกิจดีเด่น ได้แก่ ปภาดา วิรุตธนกิจโภคิน CEO บริษัท ฟูราโนะ ฟาร์มคอร์เปอเรชั่น จำกัด
 3. สาขา ผู้สร้างสรรค์ศิลปะดนตรีดีเด่น ได้แก่ ดร.นันทน์เทพ คำสอน ศิลปินเพลงและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนดนตรีฟิน

ด้านเยาวชน

 1. สาขา นักแสดงดาวรุ่งเยาวชนดีเด่น (หญิง) ได้แก่ พลอยชมพู แก้วกำพลกุล
 2. สาขา ดาวรุ่งดวงใหม่ ได้แก่ อิณญาฏา อยู่รอด
 3. สาขา ผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนดีเด่น ได้แก่ กรภัทร วงษ์วิลาส, ธนบดินทร์ บุญเสมอ, ธนโชติ อุพล, เด็กชายภูริภัค รักสัตย์ Word Championships of performing Arts2023 ประเทศสหรัฐอเมริกา, เด็กชายทัตภณ อมรชัยนนท์ Word Championships of performing Arts2023 ประเทศสหรัฐอเมริกา, เด็กหญิงลฏาภา ชาญจรูญจิต Word Championships of performing Arts2023 ประเทศสหรัฐอเมริกา และเด็กหญิงศศิชญา อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ Word Championships of performing Arts2022 – Overall Winner of Dance – Song & Dance และ Model Pageant ประเทศสหรัฐอเมริกา
 4. สาขา ดนตรีศิลปินดีเด่น ได้แก่ วง Paramount Band

ด้านภาพยนตร์

 1. สาขา แอ็คติ้งโค้ชดีเด่น ได้แก่ สุธิรจน์ ศรีเพ็ชร จากภาพยนตร์เรื่อง สะพานรักสารสิน และ รักได้แรงอก
 2. สาขา นักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ เดนิส เจลีลชา คัปปุน จากภาพยนตร์เรื่อง ธี่หยด
 3. สาขา นักแสดงดาวรุ่งชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ณัฐพล นิลดอนหวาย จากภาพยนตร์เรื่อง มนต์ดำสั่งตาย ค่ายไรท์บิยอนด์
 4. สาขา นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ ทราย เจริญปุระ จากภาพยนตร์ 4Kings2 จากค่ายเนรมิตรหนังฟิล์ม
 5. สาขา นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ได้แก่ สหัสชัย ชุมรุม จากภาพยนตร์เรื่อง 4Kings2 จากค่ายเนรมิตรหนังฟิล์ม
 6. สาขา ภาพยนตร์ไทยส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นยอดเยี่ยม ได้แก่ รักได้แรงอก ผลิตโดย M39 และบริษัท ไผ่ร้อยกอ โปรดักชั่น จำกัด
 7. สาขา นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ รัตนวดี วงศ์ทอง จากภาพยนตร์เรื่อง ธี่หยด จากค่าย เมเจอร์ จอยน์ ฟิล์ม และ บีอีซีเวิลด์ โดย บีอีซีเวิลด์ และ เอ็ม สตูดิโอ
 8. สาขา นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ อุกฤษ วิลลีย์บรอด ดอน กาเบรียล (บิ๊ก D GERRARD) และ สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร จากภาพยนตร์ 4Kings2 จากค่ายเนรมิตรหนังฟิล์ม
 9. สาขา ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ โขม-ก้องเกียรติ โขมศิริ จากภาพยนตร์เรื่อง ขุนพันธ์ 3 ค่ายสหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล
 10. สาขา ภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม ได้แก่ สัปเหร่อ ผลิตโดย ไทบ้าน สตูดิโอ
  ด้านวิทยุโทรทัศน์
 11. สาขา นักแสดงกิตติมศักดิ์ยอดเยี่ยม ได้แก่ นิรุตติ์ ศิริจรรยา จากละคร รถรางเที่ยวสุดท้าย ช่องไทยพีบีเอส
 12. สาขา นักแสดงเจ้าบทบาทหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ จากละคร วิญญาณแพศยา ช่อง 8
 13. สาขา บทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ปราณประมูล จากละครเรื่อง บุษบาลุยไฟ ช่องไทยพีบีเอส
 14. สาขา รายการวาไรตี้ยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ ปัญญาปันสุข ช่องเวิร์คพอยท์
 15. สาขา รายการข่าวบันเทิงยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการข่าวบันเทิงไนน์เอ็นเตอร์เทน ช่อง 9 MCOT HD
 16. สาขา รายการวิทยุด้านบันเทิงดีเด่น ได้แก่ GOODTIME RADIO 88.5 FM
 17. สาขา สื่อมวลชนดีเด่น ได้แก่ ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ บรรณาธิการบริหาร จากสำนักข่าวบางกอกทูเดย์
 18. สาขา พิธีกรหญิงดีเด่น ได้แก่ เอม-สาธิดา ปิ่นสินชัย จากรายการ Pop news daily ทางช่อง PPTV HD36
 19. สาขา พิธีกรชายรายการวาไรตี้ดีเด่น ได้แก่ ธาราเขต เพ็ชรสุกใส จากรายการ คุณนายจ่ายตลาด ช่อง AmarinTVHD34
 20. สาขา ผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ เมย์-ชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ รายการ ลุยชนข่าว ช่อง 8
 21. สาขา ผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์ จากช่อง MONO29
 22. สาขา นักแสดงนำหญิงดีเด่น ได้แก่ น้ำฟ้า-ธัญญภัสร์ ภัทรธีรชัยเจริญ จากละครเรื่อง รักท่วมทุ่ง ทางช่อง 3HD
 23. สาขา นักแสดงนำชายดีเด่น ได้แก่ โอห์ม-ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ จากละคร วิญญาณแพศยา ช่อง 8
 24. สาขา นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ จ๊ะจ๋า-แดนดาว ยมาภัย จากละครเรื่อง พรหมลิขิต ช่อง 3HD
 25. สาขา นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ได้แก่ เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์ จากละครเรื่อง พรหมลิขิต ช่อง 3HD
 26. สาขา นักแสดงดาวรุ่งหญิงดีเด่น ได้แก่ น้องเหนือ-ดิสรยา เตชะไพบูลย์ จากละคร สองทระนง ช่อง 7HD
 27. สาขา นักแสดงดาวรุ่งชายดีเด่น ได้แก่ มันนี่-กิจจำนง จำนงกิจ จากละคร สองทระนง ช่อง 7HD
 28. สาขา นักแสดงสมทบชายดีเด่น ได้แก่ หม่อมเอ็กซ์-อัศนัย เทศทะวงศ์ จากละคร แม่โขง ช่อง 7HD
 29. สาขา นักแสดงดาวรุ่งชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ต้า-อธิวัตน์ แสงเทียน จากละครเรื่อง พรหมลิขิต และ พี่จะตีนะเนย ช่อง 3HD
 30. สาขา นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ได้แก่ เบลล์-พลอยนภัส แพรวพรรณนภาช์ นักแสดงจากละครสั้นอิงประวัติศาสตร์เรื่อง “พยัคฆ์น้อย” ช่อง 7HD
 31. สาขา นักแสดงซีรี่ส์วายหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ได้แก่ ม่อน-เตชินท์ ไพศาลวรรณ และ ภัค-วรายุส์ พูสมจิตรสกุล จากซีรีส์ Two Worlds โลกสองใบใจดวงเดียว
 32. สาขา นักแสดงดาวร้ายยอดเยี่ยม ได้แก่ อินดี้-อินทัช เหลียวรักวงศ์ จากละคร สองทระนง ช่อง 7HD
 33. สาขา นักแสดงกลุ่ม LGBT+ ยอดเยี่ยม ได้แก่ กกกร เบญจาธิกูล , นิติ ชัยชิตาทร, อรณัชชา ไชยชิน และ สุกุล ดงน้อย จากละครเรื่อง มาตาลดา ช่อง 3HD
 34. สาขา ศิลปินหน้าใหม่ดีเด่น ได้แก่ ต้นขิง-ฐิติกาญจน์ พันธ์สังข์ สังกัดค่ายข้าวสารเพลย์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
 35. สาขา ศิลปินลูกทุ่งชายยอดเยี่ยม ได้แก่ เบิ้ล ปทุมราช
 36. สาขา ซีรี่ส์วายยอดเยี่ยม ได้แก่ PIT BABE THE SERIES ช่อง ONE31
 37. สาขา ผู้กำกับละครแอ็คชั่นดีเด่น ได้แก่ สพัฌ วิไชยเมธา จากละคร เพลิงไพร ช่อง 7HD
 38. สาขา ผู้กำกับละครดีเด่น ได้แก่ พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร จากละครเรื่อง เขยบ้านไร่ สะใภ้ไฮโซ ช่อง 7HD
 39. สาขา ผู้กำกับละครยอดเยี่ยม ได้แก่ สำรวย รักชาติ จากละครเรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง๒๕๖๗ ช่อง 3HD
 40. สาขา นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ แพทริเซีย กู๊ด จากละคร เกมรักทรยศ ช่อง 3HD
 41. สาขา นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ อนันดา เอเวอริ่งแฮม จากละคร เกมรักทรยศ ช่อง 3HD
 42. สาขา ละครส่งเสริมครอบครัวยอดเยี่ยม ได้แก่ มาตาลดา ช่อง 3HD
 43. สาขา ละครส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม ได้แก่ บุษบาลุยไฟ ช่องไทยพีบีเอส
 44. สาขา ละครยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ พรหมลิขิต ช่อง 3HD