นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ และนายสันติ โคตรมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการสุขาภิบาลอาหารตามโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ที่ “โก โฮลเซลล์ สาขารามคำแหง”

โดยสุ่มตรวจสินค้า อาทิ เนื้อสัตว์, อาหารทะเล, ผัก, เบเกอรี่  โดยผลการตรวจสอบปรากฏว่า ไม่พบ สารฟอกขาว, บอแรกซ์, ฟอมาร์ลีน  รวมถึง ไม่พบ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในกลุ่มพนักงานผู้สัมผัสอาหาร ตอกย้ำถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งผลิตและการจัดการในด้านสถานที่การจำหน่ายอาหารของ โก โฮลเซลล์

โดยมี นางสาวอรวรรณ ศิริโชติรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารองค์กรและรัฐสัมพันธ์, นายพชร พานิชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และ นายชนทัช สวัสดี  ผู้จัดการทั่วไป สาขารามคำแหง ให้การต้อนรับ