วันอังคาร 18 มิถุนายน 256เวลา 09.58 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ทรงติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก

พร้อมทั้งในพระวโรกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงโปรดให้ นางสาวณภัค มุทธาเสถียร Mrs. Universe Thailand 2023 นางเอกซีรีส์ธรรมะ นางวิสาขา และพระนางสุเมธา ซึ่งจะมีคิวออกอากาศทางช่อง ททบ.5HD1  ในเดือนกรกฎาคม ที่จะถึงนี้ และ คุณมาธร ธรรมอชิระกุล เข้าเฝ้า นับเป็นพระมหากรุณาธิกุลหาที่สุดไม่ได้ และนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดแก่ครอบครัวและวงศ์ตระกูล โดยนางสาวณภัค เผยว่า

“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะมาตรัสกับข้าพเจ้าเสมอทุกครั้งที่ได้เจอ  และครั้งนี้ท่านอวยพรการไปประกวด Mrs.Classic Universe ให้ดีๆ สำเร็จๆ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดแก่ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัววงค์ตระกูลของข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”