วันนี้ (9 สิงหาคม 2565) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ธนาคาร พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพญาไท จัดกิจกรรม “ธพว.รวมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อประสานพลังปลูกต้นไม้นานาชนิดกว่า 1,500 ต้น ในพื้นที่สวนอารีย์สัมพันธ์ และบริเวณเกาะกลางถนนพหลโยธิน ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งความสุข สร้างอากาศและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนในชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ณ สวนอารีย์สัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ