สัมภาษณ์พิเศษ คุณกุ้ง คูนิต้าร์ หลังรับรางวัล THAILAND MASTER YOUTH 3 สาขา บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชน

สัมภาษณ์พิเศษ คุณกุ้ง คูนิต้าร์ – คุณศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์ ผู้บริหาร Idol Exchange กับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ THAILAND MASTER YOUTH 3 สาขา บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชน NB: ขอให้พี่กุ้งช่วยเล่าถึงรางวัลที่ได้รับหน่อยครั…

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ