Luver. Project เปิดโปรเจกต์พิเศษที่รวมศิลปินหน้าใหม่ FETCH, FUENGFAH, FRIEN:D

เปิดโปรเจกต์ด้วยการส่ง 3 ศิลปินหน้าใหม่ FETCH(เฟ็ทช์), FUENGFAH (เฟื่องฟ้า), FRIEN:D (เฟรนด์) กับ Luver. Project โปรเจกต์ที่รวมเหล่า music geek ที่ “Luv”ในแนวดนตรีหลากหลาย ซึ่งพร้อมปล่อยพลังและเบ่งบานไปในสไตล์ของตัวเองโดย Character ของกลุ่มศิลปิ…

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ