MRS. TOURISM 2022 :: BKK CITY TOUR เที่ยวชมเกาะรัตนโกสินทร์ นุ่งซิ่นไปชมวัด เรียนรู้รักษ์พิพิธภัณฑ์

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – กองประกวด MRS. TOURISM 2022 ชวนผู้เข้าประกวดฯ กว่า 40 ชาติ เที่ยวชมความงดงามของเกาะรัตนโกสินทร์ผ่านโบราณสถานและวัดสำคัญภายในเกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมเรียนรู้เรื่องราวผ้าไทย ผ่านพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ…

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ