WELL THAiLAND เปิดศักราชใหม่ กับ Project LightUp 2024

ค่ายผู้ผลิตคอนเทนต์น้องใหม่ WELL THAiLAND เดินหน้าเปิดศักราชใหม่ด้วยการจัดงาน WELL THAiLAND Project LightUp 2024 แนะนำนักแสดงนำในคอนเทนต์ต่างๆ ของปี 2024 กว่า 50 ชีวิต ซึ่งแผนการผลิตผลงานในปี 2024 ของทางค่ายประกอบด้วย 1 ภาพยนตร์ 6 ซีรีส์ 5 งานเพ…

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ