ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล (ที่ 3 จากขวา) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  เป็นประธานเปิดงานงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Agile Leadership towards Digital University” และบรรยายในหัวข้อ “ผู้นำมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล”  โดยมี ศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติร่วมเปิดงาน กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ และ อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ดูแลโครงการมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ร่วมเปิดงานและสนทนาในประเด็น “Leadership Blueprint towards Digital Organization” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) เมื่อเร็ว ๆ นี้