อาตู่ นพพล โกมารชุน ศิลปินแห่งชาติ และภรรยา ซ้อนุช ปรียานุช ปานประดับ พร้อมทีมงาน เป่าจินจง เข้าร่วมสวดมนต์พิธีทำบุญ “ทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด” เพื่อความเป็นสรรพสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชน ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยดำริของพระครูปลัดบุญช่วย ปุญฺญวนฺโต เจ้าอาวาส
งานทำบุญทดแทนบุญคุณแผ่นดินได้นิมนต์พระป่ากรรมฐานกว่า 300 รูป สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี กรรมการมหาเถระสมาคม วัดเครือวัลย์วรวิหาร เป็นองค์ประธาน พร้อมทั้งพระราชาคณะ พระเถระ อาทิ พระพรหมมุนี พระพรหมวชิราภรณ์ พระพรหมวัชราจารย์ พระธรรมวชิรญาณ วิ. พระเทพวชิราธิบดี ในพิธีคณะสงฆ์ สวดพระพุทธมนต์และรับทักษิณานุประทาน (บังสุกุล) จากคณะเจ้าภาพ อุทิศแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เชื้อพระวงศ์
ทุกพระองค์ อดีตทหารหาญกล้าผู้ปกป้องแผ่นดินไทย จากนั้นได้ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายพระประชวร นับเป็นงานมหากุศลที่รวมจิตใจพุทธศาสนิกชนน้อมบุญกุศลทั่วแผ่นดินไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติ จรรโลงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นแนวทางสัมมาปฏิบัติให้พุทธศาสนิกชนและเยาวชนทั่วไป ได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามต่อไป